Üye Ol

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

Karavanbul’a gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!

 

Yasal haklarınız, çözüm yollarınız ve yükümlülükleriniz hakkında önemli bilgiler içerdiğinden lütfen bu Hizmet Şartlarını dikkatlice okuyun. Bunlar arasında; çeşitli sınırlamalar ve istisnalar, yasak olan durumlar dışında uyuşmazlıkların yargı yetkisini ve yerini belirleyen madde(ler), bireysel olarak tahkime yönelik bir anlaşma (katılmamanız durumunda) ve geçerli yasa ve düzenlemelere uyma yükümlülükleri bulunmaktadır.

 

Genel

Bu kullanım kuralları içinde geçen “Biz”, “Bizim”, “Bize”, “Bizi” ifadeleri ile Karavanbul.com, “Siz”, “Sizin”, “Size”, “Sizi” ifadeleri ile ziyaretçi/ziyaretçiler kastedilmektedir. Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu kullanım kurallarını dikkatlice gözden geçiriniz. Bu siteyi kullanmanız aşağıda belirtilen kullanım kuralları ile bağlanmayı kabul ettiğinizi gösterir.

 

Bu Sitede Rezervasyon Yapmak

Onaylanmış olsun ya da olmasın, yapılmış bir rezervasyon kiralık araç temini için bir anlaşma niteliği teşkil etmez. Anlaşma kiralama esnasında araç sahibi ve kullanıcı arasında yapılır ve kiralamanın yapıldığı ülkenin yasalarına göre düzenlenir. Rezervasyona ilişkin Karavanbul’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiralama ilişkisine ilişkin kiraya veren veya kiralayan nezdindeki doğabilecek zararlardan herhangi bir şekilde Karavanbul sorumlu tutulamaz.

 

Veri Koruma

Internet sitemizi kullanırken bize iletmiş olduğunuz tüm kişisel bilgiler Gizlilik Politikamız’a uygun olarak kullanılacaktır.

 

Rezervasyon Modülünün Kullanımı

Bu sitede yer alan rezervasyon yapabilme özelliği sadece kendiniz veya sizinle seyahat edenlerin yasal hakkı olan rezervasyonları yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Sahte veya hileli rezervasyon yapılmamalıdır.

 

Haklar

Internet sitemizde  yer alan materyallerin ve/veya temel teşkil eden yazılım kodunun tamamının veya bir kısmının, kopyalanması, yayımlanması, dağıtılması, transfer edilmesi önceden verilmiş yazılı iznimiz olmadan mümkün değildir. Tasarım, yazılım veya Karavanbul tarafından geliştirilmiş bir modülün kopyalanmasının tespiti durumunda Karavanbul; fikri sınai hakların korunmasına ilişkin sahip olduğu tüm haklar çerçevesinde tüm yasal süreci ve işbu süreçle ilgili yükümlülükleri kendi isteğine bağlı olarak gizli ya da açık bir şekilde yürütecektir.

 

Kabul Edilebilir Kullanım

Bu internet sitesi yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti veya internet sitesine  girdiğiniz ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere uygun düşen amaçlarla ve sitenin kullanım kurallarına sadık kalmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

 

– Zararlı, müstehcen, iftira eden yada başka kanun dışı bilgileri bu site üzerinden göndermemeyi, yaymamayı;

– Bu siteyi bir başkasının haklarını ihlal edebilecek bir şekilde kullanmamayı;

– Resmi olmayan, sahte veya hileli rezervasyon yapmamayı;

– Herhangi bir yazılım, iş programı veya araç kullanarak bu internet sitemizin işleyişine herhangi bir yolla müdahale etmemeyi;

– Bu sitenin dış görünüşü ve temelini teşkil eden yazılım kodunu bozmamayı, değiştirmemeyi veya bunlara müdahale etmemeyi;

– Bu siteye yada ilişkisi olan alt yapı oluşumlarına makul olmayan yada sitenin kapasitesi üzerinde yük yükleyecek herhangi bir işlem yapmamayı;

– Şebekelerimizin hiçbirine her ne sebeple olursa olsun izinsiz giriş yapmamayı;

kabul etmiş bulunuyorsunuz.

 

Diğer tüm haklarımıza (kanuni yada diğer) dokunmaksızın, Karavanbul olarak rezervasyonlarınızı haber vermeksizin iptal etme ve/veya burada belirtilen kullanım kurallarını ihlal ettiğinize inanıldığında (takdir hakkımızı kullanarak) bu siteye girişinize engel olma hakkını saklı tutarız.

 

Internet Sitesinde Değişiklikler

Internet sitemizde , herhangi bir duyuru yapmaksızın, yer alan bilgi, servis, ürün ve diğer verilerde değişiklik yapabilir veya bu siteyi ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca burada belirtilen kullanım kurallarında değişiklik yapabiliriz. Bu değişiklikler, sitede yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir. Buna göre bu siteye girişiniz ve siteyi kullanışınız yenilenmiş kuralları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

 

Diğer Internet Sitelerine Linkler

Internet sitemiz diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Linki bulunan sitelerde yer alan bilgi, veri, ürün ve servislerden sorumlu değiliz. Söz konusu sitelere girmeniz ve onları kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdur.

 

Internet – E-posta

Kaybolma, bozulma gibi nedenler ötürü İnternet üzerinden gönderilen mesajların güvenirliği tamamen garanti edilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı eposta olarak gönderilen herhangi bir mesajın doğruluğu konusunda – BİZDEN size gönderilmiş ya da SİZDEN bize gönderilmiş olsun – sorumluluk kabul edilmemektedir.

 

Internet Sitesinin Görüntülenmesi

Internet sitesi üzerinden size sunulan bilgilerin her zaman için kesintisiz ya da hatasız olacağı ya da site vasıtasıyla sunulan sayfaların içerdikleri veri, yazılım ve diğer elektronik materyallerin virüs, trojan ve diğer benzeri bileşenlerden arınmış olacağı garanti edilmemektedir.

 

Güvenlik

Internet sitemiz vasıtası ile rezervasyon modülünü kullanarak ileteceğiniz bilgilerin tamamının güvenilir olarak saklanması ve bu bilgilere izinsiz bir şekilde erişimi engellemek için gerekli tüm tedbirler tarafımızca alınmakla birlikte, bilgilere izinsiz erişim ve bundan ötürü oluşabilecek tüm zararlarda hiç şekilde sorumluluk BİZİM tarafımızdan kabul edilmeyecektir.

 

Sorumluluk Sınırlaması

Bu sitenin içerdiği bilgilerden dolayı veya bu site aracılığıyla yapacağınız kiralamalardan dolayı herhangi bir sebeple tarafınızda doğabilecek herhangi bir yükümlülük, zarar, masraf veya sair durumlara karşı BİZİM tarafımızdan herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sitede yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan ilgili kanunlarda izin verildiği ölçüde feragat etmektesiniz

 

Zararı Ödeme

Bu kullanım kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelebilecek tüm sorumluluk, kayıp, zarar ve masraflarımızı (yasal masraflar dahil olmak üzere) tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Kullanım Kuralları’nın  uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşmenin Feshi

Kullanım Kuralları, üyeliğiniz  sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Kuralları dahilinde belirtilen hükümlere aykırı hareket etmeniz durumunda; sözleşmeniz tarafımızca tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

Karavanbul’un Kayıtlarının Geçerliliği

 

İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, Karavanbul’un kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.

 

Yürürlük

İşbu Sözleşme elektronik olarak onay vermeniz ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Diğer

İş bu kullanım kuralları, bu sitenin kullanımı ile ilgili olarak bizimle yapmış olduğunuz anlaşmanın kurallarını içerir. Bundan başka yazılı yada sözlü hiçbir beyan göz önüne alınmayacaktır.

Bu internet sitesinin kullanımı, bu siteden yüklenen herhangi bir veri ve bu kullanım kuralları ile ilgili her işlem Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre işlem görecek ve yorumlanacaktır.